วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

พู่ระหงดอกพู่ระหง เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปเพราะเป็นไม้พุ่มที่ทนทานดี และให้ความสวยงามเพลินตา กับรูปทรงของดอก
พู่ระหงเป็นไม้ดอกมงคลเสริมดวง ในด้านความสูงส่งแห่งเกียรติและจิตใจ
คนโบราณเชื่อกันว่าบ้านที่ปลูกพู่ระหง จะมีสิริมงคล เพราะไม้นี้ช่วยส่งผลให้คนในบ้าน มีความรุ่งเรืองอย่างสูงส่ง เต็มไปด้วยความงดงามในจิตใจ และมีความงามอ่อนโยนเพรียบพร้อม ในบุคลิกภาพเคล็ดปฏิบัติ

การปลูกต้นพู่ระหง ควรจะปลูกในวันพุธ จึงจะยิ่งเสริมมงคลแก่ตัวคุณ และครอบครัวได้ดีที่สุด ผู้ที่จะลงมือปลูกนั้น จะเป็นผู้ใดก็ได้ ไม่เน้นเจาะจงว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ หรือผู้นำของครอบครัวหรือไม่
แต่ทิศที่เป็นมงคล คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน จึงควรจะปลูกพู่ระหงไว้ ณ ทิศมงคลประจำพันธุ์ไม้ จึงจะถือว่าให้มงคลได้สมบูรณ์


โป๊ยเซียนโป๊ยเซียน เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน เพราะมีผู้นิยมปลูกต้นไม้ชนิดนี้กันเป็นจำนวนมาก ตามบ้านเรือนทั่วไป
ต้นโป๊ยเซียนนั้น บางคนเชื่อว่าเป็นต้นไม้เสี่ยงทาย หากผู้ใดปลูกต้นโป๊ยเซียนออกดอกได้ 8 ดอก ก็จะมีโชคลาภ อาจจะถูกหวย ร่ำรวยเงินทอง หรือได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
คนโบราณเชื่อกันว่า ครอบครัวใด ที่ปลูกต้นโป๊ยเซียนเอาไว้ภายในบริเวณบ้าน ต้นไม้ชนิดนี้ก็จะช่วยชักนำโชคลาภมาให้สมาชิกทุกคน ภายในบ้าน
และยังเชื่ออีกว่า ต้นโป๊ยเซียน สามารถปกป้องคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของ และครอบครัวให้มีแต่ความสงบสุข เพราะต้นโป๊ยเซียนนั้น เป็นตัวแทนของเทพเจ้า 8องค์ ที่คอยคุ้มครองมนุษย์ให้สงบสุข และมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง


เคล็ดปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะจะลงมือปลูกต้นโป๊ยเซียนนั้น ควรจะมีอายุสักหน่อย หากทั้งครอบครัวมีแต่คนหนุ่มสาว ก็ควรจะเชิญผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือญาติผู้ใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีน่ายกย่อง มาลงมือปลูกให้ ก็จะยิ่งเสริมมงคลให้เพิ่มขึ้น
ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่เหมาะที่สุด ในการปลูกต้นโป๊ยเซียน เพราะทิศนี้จะช่วยเสริมมงคลให้แก่โป๊ยเซียน
ควรลงมือปลูกในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่า การปลูกต้นไม้ เพื่อความสวยสดงดงามของดอกที่เจริญใจ ควรจะปลูกวันพุธ ต้นไม้จึงจะสมบูรณ์ และช่วยเพิ่มสิริมงคลของบ้านให้เพิ่มขึ้น


วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

ธรรมรักษา

ต้นธรรมรักษานั้น เป็นไม้ล้มลุกที่มีมากมายหลายพันธุ์ แต่ที่ชาวไทยถือว่า เป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการปลูก เพื่อเพิ่มสิริมงคล คือ พันธุ์แคริเบีย พันธุ์ชิตาคอริม พันธุ์ซาร์เตซี และพันธุ์เพนดุลา
ชื่อของต้นไม้ชนิดนี้นั้น มีความหมายไปในทางที่ดี เพราะธรรมรักษาหรือธรรมะนั้น คือการรักษาในสิ่งที่ดีงาม หรือ ผู้ที่มีคุณธรรมซึ่งควรแก่การเคารพบูชา
ดังนั้น ธรรมรักษา จึงหมายถึง การช่วยคุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาด จากภัยอันตรายทั้งปวง และคนในบ้าน ก็จะมีคุณธรรมอันดีงามเสมอไป
ดอกของต้นไม้ชนิดนี้ ชาวไทยนิยมนำมาใช้บูชาพระ เพราะเชื่อว่า เป็นดอกไม้ที่เหมาะสำหรับบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ชาวพุทธทั้งหลายนิยมบูชา
คนโบราณเชื่อกันว่า หากครอบครัวใด ที่ปลูกต้นธรรมรักษาเอาไว้ในบริเวณบ้าน สมาชิกทุกคนภายในบ้าน ก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองแคล้วคลาดจากอันตราย คนในครอบครัวจึงมีแต่ความสงบสุข

เคล็ดปฏิบัติ

ควรลงมือปลูกต้นธรรมรักษาในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่ให้ดอกสวยสดงดงามนั้น ถ้าหากปลูกวันพุธ ดอกก็จะบานสะพรั่งเต็มต้นเลยทีเดียว
ทิศที่เหมาะกับการปลูกธรรมรักษา คือทิศใต้หรือทิศตะวันออกของบ้าน เลือกเอาทิศใดทิศหนึ่ง ที่คุณคิดว่าเหมาะสม จากนั้นก็ลงมือปลูก ต้นธรรมรักษาก็จะเจริญเติบโต พร้อมทั้ง คอยปกปักษ์รักษาครอบครัวของคุณ ให้พบแต่ความสุขทรงบาดาล
ทรงบาดาลหรือต้นขี้เหล็กหวานนั้น เป็นต้นไม้ที่เรามักจะพบเห็นกันโดยทั่วไป ตามอาคารบ้านเรือน สวนสาธารณะต่างๆ
ต้นทรงบาดาลนั้นจะผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่งตลอดปี จนทั่วทั้งต้นกลายเป็นสีเหลืองเรืองรอง ราวกับทองคำเปล่งประกายเลยทีเดียว
ทรงบาดาลคือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพ ในชั้นบาดาล หรือผู้เป็นใหญ่ในโลกบาดาลนั่นเอง บางคนกล่าวว่า ทรงบาดาลหรือทรงบันดาลนั้น คือ พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ และมั่นคงที่เป็นใหญ่ได้บันดาลให้เกิดขึ้น
ดังนั้น คนโบราณจึงเชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ภายในบริเวณบ้าน ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในชื่อเสียง และฐานะมีอำนาจยิ่งใหญ่ เกรียงไกรและกว้างขวาง เป็นที่รู้จัก และได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วไป
นอกจากนั้น ยังเชื่ออีกว่า ต้นทรงบาดาลจะช่วยให้ครอบครัวนั้นร่ำรวยเงินทอง เพราะประกายทองสุกใสของดอก จะช่วยเพิ่มโชคลาภทรัพย์สินให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

เคล็ดปฏิบัติ

ลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันเสาร์ ตามความเชื่อของคนโบราณที่เชื่อว่า ต้นไม้ที่ช่วยเสริมสร้างสิ่งดีๆ ทีเป็นมงคลให้แก่บ้านควรปลูกในวันเสาร์ จึงจะช่วยเสริมพลังให้แก่ต้นไม้ได้อีกทางหนึ่ง
ควรปลูกต้นทรงบาดาลเอาไว้ทางทิศตะวันตกของตัวบ้าน เพื่อช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย และเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เป็นเจ้าของ

โกศล


โกสนเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจาก สีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วยเสริม ความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วย
พันธุ์ของต้นโกสนที่เชื่อกันว่านิยมปลูกเป็นไม้มงคลนั้นก็มีรัตนโกสินทร์ เศรษฐีสุพรรณ เหรียญทอง ไกรทอง ทับทิมทอง หมื่นหาญ มหาราช ทองอุไร และผู้ชนะสิบทิศ
โกสนเป็นต้นไม้เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่นิยมปลูกกันในพระราชวัง และวัด เพื่อให้เกิด ความร่มเย็นเป็นสุข คำว่าโกสนนั้น มีความใกล้เคียงกับคำว่า กุศล ซึ่งหมายถึง การสร้างบุญ การสร้างแต่สิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศล
ดังนั้น ชาวไทยโบราณจึงเชื่อว่า การปลูกต้นโกสนไว้ประจำบ้าน ก็จะช่วยเพิ่มบุญบารมีให้แก่ครอบครัว สมาชิกทุกคนจะเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต ทั้งครอบครัวก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข โดยปราศจากความขัดแย้งใดๆ

เคล็ดปฏิบัติ

ลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นไม้ที่มีสีสันของใบสวยสด ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็น ควรจะปลูกในวันอังคาร จึงจะช่วยเพิ่มสิริมงคลให้แก่ครอบครัว
ควรปลูกต้นโกสนไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน เพราะต้นโกสนที่ได้รับแสงแดดยามเช้าอย่างเต็มที่ จะเจริญงอกงามสีสันสดสวย

พุทธรักษา

พุทธรักษานั้น เป็นไม้ล้มลุก ที่มีชื่อเป็นสิริมงคลมาก ดังนั้นตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว ชายไทยจึงนิยมปลูกพุทธรักษาเอาไว้ในบ้าน
ชื่อของพรรณไม้ชนิดนี้นั้น มีความหมายที่ดีมาก เพราะหมายความถึง การมีพระพุทธเจ้าคอยคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข
ดังนั้น จึงเกิดความเชื่อที่ว่า หากครอบครัวใดปลูกต้นพุทธรักษาเอาไว้แล้วล่ะก็ ครอบครัวนั้นจะมีแต่ความสุขความสงบโดยที่ไม่มีเรื่องราวร้ายๆ เข้ามากล้ำกราย ให้สมาชิกในบ้านได้รับความเดือดร้อนได้เลย
ต้นพุทธรักษานั้น จะช่วยปกป้องคุ้มครอง มิให้มีภยันอันตรายให้กับสมาชิกทุกคนภายในบ้าน รวมทั้งคอยปกป้องดูแลบ้านเรือน ให้ร่มเย็นปลอดภัย โดยที่ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ขึ้น
เคล็ดปฏิบัติ

การปลูกต้นพุทธรักษานั้น สมาชิกภายในบ้านสามารถปลูกได้หมด หรืออาจจะช่วยกันปลูกคนละไม้คนละมือก็ได้เช่นกัน และยังจะช่วยให้สัมพันธภาพในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้นด้วย
ควรปลูกต้นพุทธรักษาเอาไว้ทางทิศตะวันตก ต้นพุทธรักษา จะได้คอยปกป้องคุ้มครองครอบครัวให้แคล้วคลาดจากเรื่องร้าย
วันพุธเป็นวันที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ชนิดนี้มากที่สุด เพราะคนโบราณเชื่อว่า หากต้องการปลูกต้นไม้ เพื่อยึดเอามงคล จากความสวยงามของดอกไม้ ก็ควรจะปลุกวันพุธ เพื่อที่ต้นไม้นั้น จะได้ออกดอกบานสะพรั่งอยู่เสมอ และเป็นสิริมงคลเสริมส่งดวงชะตาให้รุ่งโรจน์

มะลิ

มะลิ เป็นไม้ที่ให้ดอกหอมกรุ่นจรุงใจ ไม่ว่าคุณจะปลูกมะลิชนิดใดพันธุ์ใด (มะลิวัลย์-มะลิซ้อน ฯลฯ ) ก็ถือว่า เป็นไม้มงคลที่ให้คุณในทางเสิรมดวงเสริมโชคชะตา ได้เป็นอย่างดีทั้งสิ้น
เชื่อกันว่า บ้านที่ปลูกต้นมะลิ จะมีความสุขสงบ และค่อนข้างตั้งอยู่ในศีลในธรรมอันดี มะลิให้มลคล ในทางความรัก ความเสน่หา เป็นที่ประทับใจแก่ผู้คนรอบข้าง และยังเกื้อหนุนให้เกิดความกตัญญู ของผู้เป็นลูกที่ดีต่อแม่อีกด้วย

เคล็ดปฏิบัติ

การปลูกมะลิไว้ในบริเวณบ้าน ควรจะให้คุณแม่ หรือผู้อาวุโสที่สุดในบ้านที่เป็นเพศหญิง เป็นผู้ลงมือปลูก
แต่ถ้าคุณหาซื้อแบบกระถางมา ก็ควรทำเคล็ดมงคล โดยให้คุณแม่หรือคุณย่า-คุณยาย ช่วยรดน้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ย เป็นการเอาฤกษ์มงคล ควรปลูกหรือซื้อเข้าบ้านมาในวันพุธ จึงจะถูกโฉลกและเกิดมงคลดี
ทิศมงคลของต้นมะลิ ก็คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คุณจึงควรปลูกไว้ยังทิศนั้น หรือตั้งกระถางไว้ ณ ทิศนั้นจึงจะดียิ่ง